نيما و كسرا

گریه گل

دیدم گلی را              در باغ زیبا گفتم بچینم              از بین گلها یک دفعه دیدم        رویش شده زرد از ترس کندن          گل گریه می کرد او را نکندم           دیدم که شد شاد عطر تنش را          آن گل به من داد ...
12 تير 1395

صابون و میکروب

اي صابون اي صابون                     اي قهرمان ميدون                تويي يه دوست باوفا                    دوست تمام آدما با ميكروبا مي جنگي                     راستي كه تو زرنگي          &n...
20 بهمن 1394

تلفن قلكي

قللکم توی خونه                  عزيز و مهربونه دستاشو تکون ميده             چقده خوش زبونه  مثل زنگ تلفن                  منو صدا می کنه وقت تنهايی من              به من نگاه می کنه قللکم سلام ميده             وقتی منو می بينه دستاشو باز می کنه     &nbs...
2 اسفند 1391

زنبورك

وز وز زنبوركم ببين دو بال كوچكم سر مي كشم به گلها به باغ و كوه و صحرا من روي گلها مي شينم براي گلها شيرينم از اين گلك پر مي كشم به آن گلك سر مي كشم شيره شيرين مي خورم شيره به كندو مي برم  عسل دارم، كندو دارم شيرين دارم، خوشبو دارم خرسك دزد بي حيا  سر مي كشه به كندوها ما دزدكو نيش مي زنيم به جونش آتيش مي زنيم عسل دارم، عسل، عسل خرس سيا كندو بغل ...
2 اسفند 1391